SCTV Tây Ninh

1. Chi nhánh SCTV Tỉnh Tây Ninh- PGD Thị Xã Tây Ninh
 328B Đường 30/4, P3, TX Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh)
 (066) 3818588, (066) 3818589, (066) 3818590)
2. Chi nhánh SCTV Tỉnh Tây Ninh- PGD Huyện Gò Dầu
 106 QL22, KP Rạch Sơn, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh)
 (066) 352 1775)
sctv tây ninh

Xem thêm: SCTV Đà Nẵng

0 nhận xét:

TIN TỨC