Truyền hình cáp SCTV phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Lắp đặt truyền hình cáp SCTV tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Hoà Minh là một phường thuộc quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Phường Hòa Minh được thành lập năm 1997 trên cơ sở xã Hòa Minh và được chuyển từ huyện Hòa Vang về quận Liên Chiểu mới thành lập.
Truyền hình cáp SCTV phường Hòa Minh


Truyền hình cáp SCTV phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng


0 nhận xét:

TIN TỨC