Truyền hình cáp SCTV phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Lắp đặt truyền hình cáp SCTV tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Hoà Xuân là một phường thuộc quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Phường Hòa Xuân được thành lập năm 2005 trên cơ sở xã Hòa Xuân và được chuyển từ huyện Hòa Vang về quận Cẩm Lệ mới thành lập.
Truyền hình cáp SCTV phường Hòa Xuân

Truyền hình cáp SCTV phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng


0 nhận xét:

TIN TỨC